לפרטים ליצירת קשר עם שירות הלקוחות של מוסד ממשלתי, עירייה, מועצה וגופים ציבוריים נוספים במגוון רחב של ערוצים – לחצו על שם הגורם המבוקש.